Skaberkraft.dk

Skaberkraft.dk skaber udsmykning, design, kunst, ide og konceptudvikling. Bag Tegnestuen Skaberkraft.dk står kunstnerisk designer og indehaver Vibeke Valter Wulff siden opstraten i 2011.  

 

UDSMYKNINGSKONCEPT:

Skaberkraft.dk skaber identitetsskabende, bygningsintegreret udsmykning med funktion. Vores kunstneriske og grafiske udsmykninger tager afsæt i arkitekturen samt virksomheden / institutionen i bygningen. Udsmykningskonceptet understøtter bygningens formål, virksomhedens/ institutionens identitet og rummenes funktion. 

Vores udsmykningskoncept skabes også som materialer med en funktion. Eks.vis: afskærmning / afmærkning glaspartier, pejlemærker, wayshowing, lyddæmpning, tavler, skiltning mv. Vi skaber og leverer udsmykningskoncepter til virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Det visuelle formsprog bidrager til ønsket om at kunne afkode virksomhedens/ institutionens identitet ved at bevæge sig gennem rum og rammer. På uddannelsesstederne er der ydermere indbygget visualisering af studieretninger mv.

 

Her finder du skaberkraft.dk og masser af spændende cases: www.skaberkraft.dk